Petitie - Is er animo?

English

Geen UvA-VU samenwerking zonder onderwijsvisie en instemmingsrecht

Het bestuur van de UvA en de VU hebben een voorgenomen besluit voorgelegd over de toekomstige samenwerking van bèta-opleidingen. In deze plannen staat dat de informatiewetenschappen van de UvA naar de VU moet verhuizen en dat theoretische chemici, natuurkundigen en aardwetenschappers van de VU naar de UvA verhuizen. Desalniettemin zijn de plannen die hierin worden aangeboden onvoldoende uitgewerkt. Ze missen informatie over de financiering evenals een algehele visie op onderwijs wat een grote impact zal hebben op de toekomst van het onderwijs. Daarnaast is het verzoek vanuit de academische gemeenschap, de studieverenigingen van de bètafaculteit, de medezeggenschapsraden en de ASVA studentenunie om de FSR instemmingsrecht te geven niet toegekend. Het bestuur van de UvA heeft gezegd inspraak belangrijk te vinden maar deze actie doet anders vermoeden.

Meer weten? Check de homepage
Gericht aan
Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Wij
de academische gemeenschap

Constateren
dat de plannen voor de bètasamenwerking onvoldoende zijn uitgewerkt (onderwijsvisie ontbreekt?) en dat de mening van de academische gemeenschap niet gewaarborgd is, omdat ze geen instemmingsrecht hebben op deze verregaande plannen.

Verzoeken
heldere plannen voor de samenwerking van de UvA-VU waarin een duidelijke onderwijsvisie en instemmingsrecht voor de medezeggenschap centraal staan.
Je gegevens zullen nooit openbaar gemaakt worden.
Daarnaast zullen we je op zijn hoogst eenmaal een email sturen met daarin het resultaat van de petitie.
Naam:
Email:
De petitie is al 213 keer ondetekend.