Is er animo?

Ga naar de petitie →

Wat is er aan de hand?

Ervan uitgaande dat de voorgenomen besluiten worden aangenomen, zal er de komende jaren veel veranderen op onze faculteit.

Vanaf eind 2018, begin 2019 zal het Instituut voor Informatica verhuizen naar het NU gebouw op de Zuidas. Op datzelfde moment zal Informatiekunde mee verhuizen, als de curriculumcommissie dan klaar is met het maken van een nieuw curriculum. Dit zal bestaan uit meerdere tracks samen met de VU-opleidingen Lifestyle informatics, en Informatie, Multimedia en Management. Zodra er meer duidelijkheid is over wat er in de bachelor Informatica moet veranderen, zal deze verhuizen. Er wordt naar gestreefd dit in 2020/2021 te starten. Ditzelfde geldt voor de bachelor Kunstmatige Intelligentie met als extra voetnoot dat er op dit moment nog geen plannen liggen voor de major KI binnen Future Planet Studies en Bèta-gamma.

De plannen voor de bachelor Informatica en bachelor Kunstmatige Intelligentie lijken in te gaan tegen het advies van de Expertgroep Onderwijsondersteuning en Systemen. Deze gaf aan dat voor alle opleidingen er een duidelijk plan moet zijn om een joint degree of een joint program te vormen, dit om de onderwijsondersteuning goed vorm te kunnen geven. Op de vorming van joint degrees heeft de FSR instemmingsrecht.

Door deze verhuizing van het Instituut voor Informatica ontstaat er ruimte op Science Park voor natuurkunde en aardwetenschappen van de VU. Natuur- en Sterrenkunde heeft nu al een joint degree maar is over twee locaties verdeeld, dit zou zo opgelost worden. Aardwetenschappen wordt nu alleen aan de VU gegeven, maar het onderzoek hoopt samen te gaan werken met het onderzoeksinstituut SRON dat dan ook naar Science Park komt vanuit Utrecht.

Scheikunde is al langere tijd een joint degree en wordt vooral op Science Park gegeven. Wiskunde heeft geen plannen om verder samen te werken dan het uitwisselen van vakken, dat nu ook al gebeurt. De levenswetenschappen worden in de huidige plannen niet meer genoemd.

De zorgen & vragen

De tijdslijn

Wat er vooraf ging:
Herfst 2013 Protesten tegen de originele plannen voor de bètafusie
20 dec 2013 Medezeggenschap stemt tegen originele plannen
1 jan 2014 Karen Maex wordt decaan van de FNWI, de FALW en FEW (bètafaculteiten van de VU)
Begin 2014 Begin van: “bottom-up” samenwerking. Er worden verkenningscommissies (VC’s) opgezet die mogelijkheid tot samenwerking in onderwijs en onderzoek onderzoeken. Het is discutabel hoe vrij ze hierin waren.
25 juni 2014 Huisvestingsconvenant van de UvA en de VU lekt uit, met als bijlage de orginele plannen en er volgt een bezetting.
13 juni 2016 Presentatie eindrapport VC3 informatica. De mogelijkheden tot samenwerking in de bacheloropleidingen moet tot op heden nog worden uitgewerkt.
Dec 2016 De Gezamenlijke Vergadering (GV) van COR & CSR stemt niet in met de begroting van de UvA van 2017. Reden hiervoor is de onduidelijkheid over de verhuisplannen.
Jan 2017 Medezeggenschap krijgt geen instemmingsrecht op verhuizingen, rapport Expertgroep Onderwijs Ondersteuning, die oproept tot joint degrees, komt uit maar wordt genegeerd.
Planning volgens voorlopig besluit:
1 april 2017 Uiterlijke datum definitief besluit.
2018 Begin of eind van het jaar gaat IvI naar Zuidas, plannen spreken elkaar tegen.
2019/2020 De Masters CS, AI, SNE, IS en SE naar de Zuidas.
2019/2020 Bachelor Informatiekunde naar de Zuidas en word een joint program met visie op joint degree.
2020/2021 Bachelors Kunstmatige Intelligentie en Informatica verhuizen.
mid 2019 HighTIF gebouw af en het Technologie Centrum & SRON verhuizen naar Science Park.
mid 2019 Collegezalen in B0 gesloopt, aardwetenschappen en natuurkunde verhuizen van de VU naar Science Park.